Kamis, 26 November 2015

WATAK WANTU LAN SASMITANING TEMBANG MACAPAT

Kamis, November 26, 2015 0 Comments
Assalamu'alaikum, bu Linna badhe mbahas babagan sasmita lan watak wantune tembang macapat. Ana ing tulisan sadurunge, bu Linna sampun ngandharaken babagan priye carane supaya gampang ngapalake 11 tembang macapat kanthi nggawe jembatan keledai.

Kanggo ngelingake, waca tulisan iki macapat


Ana ing tulisan bu Linna liyane, uga wis nate ngrembag babagan pathokan tembang macapat. Ana ing tulisan kuwi, bu Linna uga maringi tuladha kepriye carane nentokake pathokaning tembang macapat.

Kanggo ngelingake, waca tulisan iki paugeran-tembang-macapat


Ing tulisan iki, ana sasmita lan watak wantune tembang macapat. Apa kuwi sasmitaning tembang? Sasmitaning tembang yaiku pratandha kang ana ing tembang utawa tegesing tembang. Dening watak wantune tembang yaiku watak kang nggambarake tembang macapat. 

Watak lan panganggone Tembang Macapat


1. Maskumambang : Awatak nalangsa, kanggo medharake rasa prihatin.
2. Pocung: Awatak kendho tanpa greget, kanggo medharake, sembrana.
3. Gambuh: Awatak wani wanuh, kulina lan rumaket.
4. Megatruh: Awatak sedhih, kanggo medharake rasa memelas, getun, lan prihatin.
5. Mijil: Wetuning rasa, mituturi, kanggo medharake bukaning carita utawa mangayubagya.
6. Kinanthi: Awatak seneng, tresna, lan asih.
7. Asmaradaa: Awatak sedhih, sengsem, prihatin.
8. Pangkur: Awatak sereng, kejem, nantang.
9. Durma: Awatak galak, nantang, nesu, lan muntab.
10. Sinom: Awatak grapyak, sumanak, lan renyah.
11. Dhandhanggula: Awatak luwes, kawes, lan resep.Selasa, 24 November 2015

TATA CARA MANTON (2)

Selasa, November 24, 2015 0 Comments
Assalamu'alaikum, bu Linna arep ngandharake babagan tata cara manton nalika ngepasi adicara manten utawa tempuking gawe. Adicara tempuking gawe nalika mantenan yaiku:

 • Midadareni
Midadareni yaiku adicara sadurunge ijab lan qobul. Midadareni kena ditegesi kaya widadari. Manten putri ana ing adicara midadareni yaitu dikerik, dilulur, lan sapanunggale, mula kuwi kaya widadari sewengi. Ana ing adicara midadareni yaiku ketemu antarane kaluwarga manten kakung lan putri.

 • Ijab Qobul
Adicara ijab lan qobul iki yaiku intining saka adicara mantenan. Ana ing akad utawa ijab qobul iki, manten kakung ngucapake janji ana ing ngarepe mertuwa lanang, penghulu, lan para saksi. Banjur entuk surat resmi saka KUA kang dadi pratandha resmining gegayutan antarane wong lanang lan wong wadon.

 • Panggih
Sawise ijab lan qobul, manten loro dipanggihake banjur ditutukake karo adicara balang-balangan gantal/ suruh.

 • Balangan suruh/ gantal
Adicara balangan suruh yaiku manten lanang lan putri padha balang-balangan suruh kang duweni teges bilih beda ananging padha tresnane. Manten lanang suruhe aran gondhang tutur, dene manten putri gondhang kasih.

 • wiji dadi
penganten kakung ngidak endhog, banjur manten putri wisuh sikile manten kakung nganggo banyu kembang. Tegese wiji dadi yaiku wong wadon kang kudu bekti marang wong lanang.

 • sinduran
Bapak manten putri ngiring manten loro nganggo kain lumaku alon-alon tumuju ing pinarakan kang duweni teges bilih penganten loro wis katampa dadi kaluwarga.

 • Timbangan
Bapak manten putri mangku manten loro kang duwe teges bilih anak mantu wis dianggep kaya dene anake dhewe.

 • Kacar-kucur
Penganten lanang aweh barang kaya dene beras, dhuwit recehan, ana ing pangkone manten putri. Kacar-kucur duweni teges supaya wong lanang nafkahi kaluwarga, lan wong wadon kudu bisa njaga lan ngatur dhuwit mau.

 • Dulangan
Penganten loro padha dulang-dulangan minangka duweni teges seneng lan susah digotong bareng-bareng.

 • Sungkeman
Manten loro padha sungkeman urut-urutan saka bapak, ibu, lan bapak, ibu mertua.

Kamis, 19 November 2015

ADAT ISTIADAT SAAT UPACARA KEMATIAN

Kamis, November 19, 2015 0 Comments
Assalamu'alaikum semuanya. Kali ini bu Linna mau berbagi tentang adat istiadat yang ada di upacara kematian. Adat istiadat ini biasa dilakukan oleh orang Jawa. Ketika ada yang meninggal, semua keluarga dan tetangga bergotong-royong untuk merawat si mayat agar bisa segera dimakamkan. Nah, berikut adat-istiadat yang masih ada di Jawa.
 • Brobosan
Brobosan adalah upacara yang diselenggarakan di depan rumah orang yang meninggal. Tata caranya adalah, peti mati atau keranda digotong keluar dari rumah, kemudian diangkat tinggi-tinggi. Ketika keranda diangkat, anak tertua hingga cucu bergantian masuk berjalan di bawah keranda, hingga sebanyak tiga kali. Tujuan brobosan adalah untuk memberi hormat, menjunjung tinggi nama baik, jasa-jasa almarhum semasa hidup, dan mengubur dalam-dalam apapun kejelekan almarhum.
 • Memecahkan gentheng
Keluarga almarhum memecahkan gentheng rumah agar yang sudah meninggal tidak kembali dan mengajak keluarga
 • Meronce bunga
Untuk hiasan keranda, biasanya para tetangga meronce bunga warna-warni.
 • Membuat tumpeng
Tumpeng ini dibuat oleh keluarga untuk orang-orang yang sudah menggali kuburan

Demikian beberapa adat yang masih ada di upacara kematian. Namun, hal tersebut terkadang juga tidak dilakukan oleh orang-orang Jawa. Semoga bermanfaat.

Senin, 16 November 2015

GEGURITAN KELAS IX-D (1)

Senin, November 16, 2015 0 Comments
ILMU

Aku bisa pinter merga ilmu
Semana suwene tak luru
Ilang rasa wegah iki
Hasile ya mesti wis becik
Nanging aku kudu sinau
Opo maneh aku wis kelas telu
Paringana ilmu kang barokah
Ing alam donyo lan akhirat
Aku janji ra bakal lali
Tekat iki kang dadi bukti
Insyaallah aku bisa mulya

Dening : Asih Noviati

Katresnan

Wiwit mbiyen kae
Aku tansah mikir awakmu
Nadyan kowe wes ana sing nduwe
Dadi aku mung bisa nyawang
Amarga iki aku sadar
Aku iki mung manungsa
Pasrah aku yen kowe lunga
Rekasane ya mengkene
Ilang rasa tresna iki
Lumakune wektu
Ing bengi tansah mung kowe
Aku mung bisa ndonga


Dening: Wanda Aprilia Putri

Guruku

Guruku,
Wayah esuk sliramu teka
Panase srengenge ora dadekna sungkawa
Esem lan donga dadekna aku ngerti donya
Guruku,
Digugu lan ditiru
Ora ditinggal turu
Ora banjur guyu
Ditiru solah bawane, lan digugu pituture becik
Guruku,
Mung sliramu sing dadi pepujanku
Paring ilmu ora nyawang waktu
Aku ora bakal lali marang kabeh sliramu
Ora ono piwales sing bisa ngganteni
Aku mung bisa matur, agunging panuwun marang sliramu guru

Dening : Elisa Aulia Fadhilah

Minggu, 15 November 2015

IKLAN ADSENSE KEMBALI SETELAH BLOG FULL APPROVE

Minggu, November 15, 2015 1 Comments
Alhamdulillah, setelah sekian bulan menunggu, akhirnya iklan adsense kembali menghiasi blog sinau bareng ini. Setelah memutuskan migrasi dari omahelinna.blogspot.com ke www.sinaujawa.com iklan adsense menghilang dari blog ini. Memang, akun yang saya punya adalah hosted acount. Hosted acount hanya bisa menampilkan iklan di blog milik blogspot saja.

Baca ini omahelinnablogspotcom-migrasi-ke-rumah


Setelah melakukan upgrade ke non hosted, blog ini tak langsung diterima. Puluhan kali ditolak si mbah google. Tak pantang menyerah itulah mottoku. Penghasilan menurun drastis. Bahkan, sempat menjajal affiliate lain.

Baca ini mencoba-keberuntungan-accestrade


Dan.... Sampai akhirnya per tanggal 10 November dapatlah surat cinta dari si mbah. Alhamdulillah...

Namun, perjuangan masih berlanjut. Iklan hingga 4 hari tak juga muncul. Mintalah aku bantuan ke komunitas G+ IAPD dan diberikan masukan. Setelah pembenahan sana-sini, taraaaaaaa iklan muncul per tanggal 15 November 2015. Semoga membawa berkah. Penghasilan lancar, hingga bisa gajian dari google. Amiiiin...

Itulah pengalamanku upgrade dari akun hosted ke non hosted.

Sabtu, 14 November 2015

GEGURITAN KELAS IX-C (1)

Sabtu, November 14, 2015 0 Comments
NEGARAKU

Negaraku Indonesia
Negara kang duweni tata krama
Sopan santun nomor siji
Banjir,tanah longsor,kebakaran alas
Iku wes biasa
Nanging sapa kang nimbulake ?
Yen wis ngene iki tumindak rakyate
Kenapa rakyat Indonesia kurang nganggep ?
Yen padha ngono sapa sing rekasa
Sapa sing resah
Sapa sing salah
Ora mungkin bumi ngrusak negara
Luwih becik padha nganggep
Supaya negara iki...
Dadi negara kang makmur
Negara sing aman lan nyaman
Supaya dheweke dewe ora duwe rasa kuater
Marang negara iki
Salamku marang rakyat

ANIK FARHATUN NI'MAH

KANCA

Kanca...
Saben ndina kowe gawe aku seneng
Ora tau nglarakno atiku
Dina dina rasane sepi ora ana awakmu
Amerga awakmu penyemangat urepku
Kanca...
Ngapuntene nak aku salah karo awakmu
Salah sing iso gawe kuwe lara ati
Nanges sedina sewengi gara-gara aku
Aku serasa salah teros ning ngarepmu
Kanca...
Aja nganti kowe ninggalno aku
Aku ora bisa urep ora ana awakmu
Awakmu sing apikan
Ora bisa luntur nak njero atiku
Kanca...
Mater suwun wis ngisi dina dinaku
Dina dina sing ayem tentrem
Awakmu pancen pantes dadi kancaku
Aku tresna marang sliramu kancaku

Dening : Endah Dwi Nofita


IBU

Wektu jaman semana
Ibu sing njaga saben dina
Dadi panutanku lan mbenerake tumindakku sing ala
Yen aku salah dibenerake
Aku ra iso bales jasamu nalika semana
Rina wengi mesthi ngajari aku
Ibu matur nuwun kanggo kabeh jasamu
Nalika jaman semana akih luputku
Ibu aku nyuwun gedhe pangapuramu


DENING:WIDYA RINI

Kamis, 12 November 2015

GEGURITAN KELAS IX-B (1)

Kamis, November 12, 2015 1 Comments
BAPAK

Ragaku saka jiwamu
Esuk,awan,sore nasehatmu tak nggo
Semono suwene aku mbok openi
Saka keringetmu aku bisa urip
Aku mesti patuh marang awakmu
Mugo-mugo gusti tansah ngelindungi
Eling saben dina kangelanmu
Yen wayah udan lan panas
Yen wayah rina lan wengi
Aku mung bisa ndonga'ake
Nadyan aku durung bisa mbales
Aku tansah sayang marang awakmu
Donya arep tak raih kanggomu
Etang wektu ingkang suwe
Wahyu lan ridhomu sing tak karepke
Insyaallah kekarepanku terkabul

(RESSA MEYYANA DEWI,2015)
KATRESNAN

dene rasa jroning dhadha
engga wektu jumangkah mlaku
sak wayah-wayah tansah dak pikir
tresnaku marang sliramu
ing wayah wengi
kelingan manis esemanmu
anane mung rasa tresna
sansaya cedhak njalari ati
angenku mung pengen bisa nyanding sliramu
rasa tresna rinengkuh ing atiku
ing jroning atiku mung ana rasa tresna kang tulus marang sliramu

Vindi Destikasari

Menungsa Sing Akeh Dosa

Aku iki menungsa sieng akeh dosa
Namung aku ngrasa nek aku yo duwe tresna
Donga sing saben dina tak lakonana
Rasane,awakku iki ijeh kebak dosa
Eling yen awakku iki salah
Wektu aku,sing saben dina mikirna urusan donya
Aku mesti ra bakal dimaafke
Rasane nek aku bisa milih mending aku mati wae
Yen uripku abot nek tak teruske
Awakku,kenapa isih urip nek kene?
Mestine aku sadar yen uripku mung sepisan
Aku ora tau nggawe seneng wong liya
Uripku malah nggawe wong dadi sengsara
Lan uripku saiki ora ono gunane neh nek donya
Aku iki menungsa biasa seng raiso apa-apa
Namung awakku kudu tobat lan sadar
Aku sadar nek raga lan nyawaku bakal balik marang kuasa

Andrew Arya Maulana

Rabu, 11 November 2015

GEGURITAN SISWA KELAS IX-A (1)

Rabu, November 11, 2015 0 Comments
Geguritan ing ngisor iki kalebu geguritan sandi asma kang digawe lan ditumpuk minangka tugas terstruktur kelas ix.
SIMBOK

Kang dados dwija marang dumadiku
Iluhmu dadi rasa kalbuku
Rasa sayah lan lara kalbumu
Amarga tumindakku
Nanging banjur dak lalekke
Apa tumindakku iki bener gusti
Aku iki namung janma biasa
Nanging aku janma kang kakean tumindak
Gayuhku pengen mbahagiakke panjenengan,mbok.....
Giris amargi mboten ngurmat marang panjenengan kadang dadosake goyah marang kalbuku.
Isaku namung ndamel lara kalbumu,mbok.....
Tulung mbok,ngapurani raga iki kang kerep ndamel gela rasa kalbumu

Dening: Kirana Anggit R

SIMBOK

Awakmu tansah pambudi luhur
Lelamunku marang sliramu
Isih akeh banget salahku marang sliramu
Simbok, sliramu tansah becik
Pangapuntenku pangucapaken
Ingkang jenengan ingkang kula tresnani
Tresnaku marang sliramu bangetake gedhe
Rakerasa banyu tiba saka pangliatanku
Ilu kang nandhake senengku
Aku eling marang sliramu mbiyen
Nestapaku eling pangorbananmu

Dening : Alis Fitrian

PAHLAWANKU

Sliramu dadi dalan kemerdekaan
Elingmu mung nylametke bangsa
Ra peduli najan awakmu pada benjut
Lan awan bengi nantang maut
Yen indonesia merdeka
Dene amerga semangatmu kang koyo geni
Wong kang bela negeri
Ingkang ngobong kabeh pasukane kompeni
Lelakumu kang patut ditiru
Endah lan suci baktimu
Seneng marang negerimu
Tahun papat lima indonesia merdeka
Anggonmu rekasa ra sia sia
Ragamu tansah welingan marang awakku
Ingkang dadi panutanku


DENING ; SERLY DWI LESTARI

Selasa, 10 November 2015

UKG 2015 SUDAH KULALUI

Selasa, November 10, 2015 0 Comments
Assalamu'alaikum, kali ini bu Linna akan cerita tentang pengalaman hari ini yaitu pelaksanaan UKG. UKG kepanjangan dari uji kompetensi guru tahun 2015 digunakan untuk pemetaan. Sempat ada kekhawatiran bahwa hasil UKG nantinya untuk mengevaluasi tunjangan profesi guru.

Kembali ke topik ya, yaitu pengalaman bu Linna dalam melaksanakan UKG. Rabu, 10 November 2015 bertepatan dengan hari pahlawan ini, bu Linna ikut UKG. Dari SMP Negeri 1 Cluwak, di sesi ketiga ini, bu Linna sendirian. Bu Linna berangkat ke tempat uji kompetensi (TUK) di SMP N 2 Pati sendirian. Diwarnai suasana mendung, para peserta UKG menunggu antrian sesi ketiga.
Tepat pukul 13.30 WIB kami masuk ke TUK bersiap melaksanakan UKG. UKG kurang lebih sekitar 3 jam. Namun, pelaksanaan menjawab soal UKG asli butuh waktu 2 jam. Soal yang keluar juga jauh dari perkiraan dan kisi-kisi.

Soal bahasa Jawa, yang keluar banyak yang berisi pengetahuan umum, seperti nama-nama pengarang. Hmmm, jujur bu Linna tak begitu tahu dengan nama-nama pengarang novel dan antologi geguritan di jaman sekarang. Soal umum tersebut sekitar 10 soal. Soal profesional sebanyak 56 butir hanya bisa bu Linna kerjakan 37 saja. 

Hasil ini memang jauh dari sempurna dan amat sangat jelek. Namun, moga saja ini bisa jadi cambuk agar bu Linna bisa belajar lebih banyak lagi.

Minggu, 08 November 2015

LOMBA APRESIASI SASTRA : SMP N 1 CLUWAK JUARA 1 CERITA BAHASA JAWA

Minggu, November 08, 2015 0 Comments
Alhamdulillah... Akhirnya puasa juara pecah juga. Sekian lama menjadi guru bahasa Jawa yaitu sekitar 5 tahun di SMP N 1 Cluwak belum pernah dapat juara. Tepat pada hari Rabu, tanggal 4 November 2015, puasa gelar itu pun kudapatkan.


Anak didikku yang bernama Dewi Diharjo mampu memberikan juara untukku. Terima kasih Dewi Diharjo. Lomba apresiasi sastra ini sudah pernah digelar oleh dinas pendidikan Kabupaten Pati tahun 2014 kemarin. Tahun 2014 lalu, anak didikku hanya nangkring diurutan 10.


Berkaca dari tahun lalu, saya paham dengan kriteria juri. Juri tak hanya menilai kepiawaian anak dalam bercerita. Juri juga menilai keunikan dan kreativitas cerita. Karena ini bertema sumpah pemuda, kebetulan beberapa waktu lalu bertepatan dengan sumpah pemuda saya membuat geguritan, akhirnya geguritan itu saya padukan dengan cerita.


Tahun sebelumnya, kepiawaian anak menceritakan cerita diselingi nembang yang menjadi pemenang. Nah, kali ini dari awal saya juga sudah yakin pasti tembus juara paling tidak tiga besar. Cerita memang jauh dari tema sumpah pemuda. Saya mengambil tiga cerita, yaitu Kumbakarna, Patih Suwanda, dan Rara Mendut. Akan tetapi, keputusan akhir jatuh pada Rara Mendut. Kenapa saya memilih cerita Rara Mendut? Rara Mendut dan Panacitra adalah sepasang muda-mudi yang mempertahankan keyakinan dan cinta mereka. Nilai luhur dari cerita Rara Mendutlah yang saya angkat. 

Cerita Rara Mendut memiliki nilai luhur agar kita tak mementingkan kepentingan pribadi. Kita harus mau mendengar dan menghargai kepentingan orang lain. Anak muda sekarang haruslah mencontoh keteguhan hati Rara Mendut dan Panacitra, serta jangan semena-mena memaksakan kehendaknya seperti Wiraguna.

Kemudian, cerita tersebut saya lebur dengan geguritan yang saya miliki dengan tema sumpah pemuda. Rupanya, ini menjadi menarik dimata juri. Selain faktor cerita, saya juga memiliki dua anak yaitu Dewi dan Yogi. Cerita yang sama, dibawakan oleh mereka berdua. Alhamdulillah, Dewi yang sudah berpengalaman dalam lomba, akhirnya mampu memberikan juara 1.

Dalam sesi latihan yaitu sekitar 3 hari dari hari Sabtu, Senin, dan Selasa semua berjalan lancar. Adegan yang kucontohkan bisa dipergakan oleh kedua anakku tadi yaitu Dewi dan Yogi. Bahkan, mereka berimprovisasi dalam adegan ketika Mendut berjualan rokok. Ketika hari H, ada sedikit yang terlupa dari Dewi, tetapi itu ternyata tak menghilangkan keapikan cerita yang dibawakan.

Yogi dalam kategori putra, lupa sebagian cerita, tetapi bisa improvisasi dengan bahasa sendiri dan alur cerita masih sama. Untuk kategori putra ini, memang tidak dapat juara 1, 2, ataupun 3. Namun, saya yakin masih dapat peringkat 10 besar.

Terima Kasih sudah mempersembahkan piala juara 1 pertama untuk gurumu ini nak.

Rabu, 04 November 2015

INI TEKS LOMBA BERCERITA JAWA DAN MENDAPATKAN JUARA 1

Rabu, November 04, 2015 0 Comments
RARA MENDUT

Rara Mendut kuwi bocah wadon kang ayu banget.  Dheweke digulawentah dening Adipati Pragola. Adipati Pragola duwe pepinginan supaya Mendut bakale dadi garwane. Ananging, amarga Kadipaten Pati kang kalebu wilayah Mataram ora gelem nyetor upeti, akhire Sultan Agung lewat Tumenggung Wiraguna nyerang Pati.
 “Wiraguna, Kadipaten Pati iki mbalela, ora gelem nyetor upeti, aku ndawuhi kowe supaya nyerang Pati.” Sultan Agung ngendika marang Tumenggung Wiraguna.
 “Sendika dhawuh gusti Sultan.” Tumenggung Wiraguna mangsuli kanthi sopan.
Banjur, Tumenggung Wiraguna kanthi gagah prakasa nggawa prajurit Mataram menyang Pesisir Lor Jawa yaiku Kadipaten Pati.  Ana ing Kadipaten Pati, Tumenggung Wiraguna nemoni Adipati Pragola kang wayah kuwi dadi panguwasa Pati.
 “Pragola, serahna upetimu saiki!!!”
 “Kenapa aku kudu aweh upeti kanggo Mataram?” semaure Adipati Pragola rada ngremehake Tumenggung Wiraguna.
Tumenggung Wiraguna ora trima diremehakae, kanthi paraupan abang mbranang, piyambake duka. “O….nantang kowe. Prajurit… serbu….serbu….!”
Kadipaten Pati ajur mumur diorak-arik para prajurit Mataram. Banda lan donya dirampas kalebu Rara Mendut kang dadi hadiah kanggo Tumenggung Wiraguna. Rara Mendut kang wis tresna karo Panacitra, abot banget ninggalake Pati. Tanpa pamit, Mendut diboyong menyang Mataram karo Tumenggung Wiraguna.Ing Mataram, Nyai Ageng, garwane Wiraguna sayang karo Mendut kaya anake dhewe. Ananging, dheweke ora bisa nolak kepinginane garwane Wiraguna kang pengin nggarwa Mendut. Ing sawijining dina, Wiraguna pengin nglamar Rara Mendut.
 “Mendut, iki wis wayahe. Kowe kuwi hadiah kang diwenehake Pati kanggo aku. Aku pengin ndadekake kowe selirku.” Wiraguna ngendika rada kasar.
 “Kula boten purun Tumenggung.” Rara Mendut mangsuli karo paraupan melas lan rada wedi.
 “Kenapa ora gelem?”
Mirsani garwane saya ora sabar,  Nyai Ageng nengahi,  “Mendut, ndhuk, kowe ora bisa endha. Kowe kudu gelem. Kowe kuwi hadiah kanggo Wiraguna saka Pati.”
Mendut meneng wae. Wiraguna ngamok merga tresnane ora ditampa. Banjur ngendikan, “Nek ngono, pajak tak undakna. Kowe kudu mbayar pajak 10 real!”
Pajak semono kuwi abot kanggo Mendut. Akhire dheweke saben dina menyang pasar. Mendut dodol rokok. Dhuwit saka adol rokok mau dianggo mbayar pajak karo nguripi awake dhewe. Mendut lungguh banjur nglinting rokok lan dilem karo idune. Rokok kang wis dilinting banjur diemut lan diudud.
 “Rokok…rokok..Rokoke Mas, Rokoke Pak?” Mendut nawani dagangane karo wong-wong ing pasar. Wong lanang, enom tuwa padha kepincut. Jare,  rokoke mendut rasane beda. Rasane luwih manis. Saya suwe rokoke mendut terkenal ing Mataram. Saben dina akeh wong antri mung kanggo tuku rokoke Mendut.
Dicritakake yen Panacitra sawise ditinggal Mendut, let sedela nyusul ing Mataram. Dhewe ing Mataram dadi pekatik yaiku wong kang ngurusi jaran. Panacitra akhire bisa nemokake Mendut. Mendut seneng banget bisa ketemu maneh karo Panacitra.
Mendut lan Panacitra saben bengi meneng-meneng ketemu tanpa dingerteni Wiraguna. Ananging, saya suwe Wiraguna curiga. Wiraguna curiga amarga Mendut kerep lelungan wayah bengi tanpa pamit ing dheweke. Wiraguna ngamuk nyegat Rara Mendut, “Mendut!!! Saka ngendi kowe?”
“Saking sadean Tumenggung.”
“ Ngapusiii!!!”
Wiraguna ngamuk gedhe, banjur Mendut dipecuti. Ananging, kedadean kuwi ora nggawe Mendut kapok. Ing sawijining dina, tengah wengi Mendut metu ndelik-ndelik ketemu karo Panacitra. Wiraguna nututi saka mburi. Ngerti lelakone Mendut, muntab amarahe. Panacitra dikabruk.
 “Sapa kowe?!!! Wani-wanine ketemu karo Mendut calon bojoku!!!!”
Panacitra ora bisa ngelak. Tukaran ora bisa kaselaki. Wong loro padha gelutan. Pungkasaning, Wiraguna ngetokake kerise. Keris mau banjur dituncepake ing Panacitra. Rara Mendut mbengok.
 “AAAAAAAA…. Kakang Panacitra!!!!!”
Tanpa pikir-pikir, keris kang tumancep banjur dijupuk lan Rara Mendut nuncepake keris mau ing awake. Wiraguna kaget lan lemes.
 “Mendut…Mendut…Kenapa kowe??”
Wiraguna mung bisa getun ngingeti Rara Mendut mati ing ngarepe.

Crita Rara Mendut iki nduweni pitutur luhur menawa dadi wong aja padha mentingake kepentingane dhewe. Kudu mikirake wong liyan. Mula kuwi, dadi generasi mudha kudu tansah mentingake kepentingan negara kanthi rasa gumregah.

Gumregahing Pemudha
Dening : Mu’linnatus Sa’dah, S. Pd

Ilining ludira ing jroning raga
Nyawiji karo muntaping rasa iki
Gumregahing daya dadi pratandha
nyawijining bangsa ora bisa kaselaki

Sumpah pemudha iki
ora mung janji
kuwi bukti nyawijining pertiwi
Bangsa, basa, lan bantala mung siji
yaiku Indonesia Raya Bumi Pertiwi