Sabtu, 19 November 2016

PLPG

Sabtu, November 19, 2016 4 Comments

Manunggaling rasa wiwit ngrembaka
Amarga kereping sesrawungan

Hawa adem ngrasuk raga
Tan ngowahi gumregahing rasa
nyucup legining kawruh saka para dwija

Sepuluh dina ora muspra
Merga kawruh kang dak tampa
Kasil becik ora mung pangangen
ananging dadi kasunyatan

Bandungan, 17 November 2016

Geguritan menika kula damel rikala PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru). Geguritan menika kula kempalaken dados tugas kesusastraan Jawa.