Jumat, 26 Juli 2013

TEMBUNG RANGKEP

Jumat, Juli 26, 2013 9 Comments
Tembung rangkep yaiku tembung kang wanda utawa linggane karangkep (ditulis utawa diunekake kaping pindo).1.Tembung Rangkep Kaperang Dadi 4:Dwilingga Wantah, yaiku tembung kang linggane karangkep.Tuladha:
Dwilingga Wantah/padha swara
Linggane
Udan-udan
Luwih-luwih
Mlaku-mlaku
Awan-awan
Udan
Luwih
Mlaku
Awan

2.Dwilingga salin swara, yaiku tembung kang dirangkep linggane nanging ana saperangan swarane kang owah.Tuladha:

Dwilingga Salin Swara
Linggane
Bola-bali
Nongas-Nangis
Mesam-mesem
Bonjar-banjir
Bali
Nangis
Mesem
Banjir

3.Dwipurwa, yaiku tembung kang wanda wiwitane dirangkep (kang dirangkep wanda sing ngarep).Tuladha:

Dwipurwa
Linggane
Tetuku
Lelunga
Reresik
Lelumbah
Tuku
Lunga
Resik
Lumban

4.Dwi Wasana, yaiku tembung kang wanda wekasane dirangkep (kang dirangkep wandane sing ngguri).Tuladha:

Dwi Wasana
Linggane
Cekakak
Cengingis
Mbegegeg
Ndengangak
Cekak
Cengis
Mbegeg
Ndangak


            5. Dwilingga semu yaiku dwilingga kang ora duwe lingga. 
           Tuladha: 
            pia-pia
            ali-ali
            andheng-andheng