Selasa, 20 Agustus 2013

Tembung Wod

Selasa, Agustus 20, 2013 0 Comments
Tembung wod yaiku tembung sakecap sing wis duweni teges.

Tuladhane:

Mung 
tembung mung ing dhuwur asale saka tembung namung,

Mung diajari sithik wis padha mudheng.


Njur
tembung njur ing dhuwur asale saka tembung banjur,

Njur awake dhewe kudu kepiye?

Lar
tembung lar ing dhuwur asale saka tembung elar,

Lar pitik iku babuti dhisik!

Lan isih akeh maneh tuladhane kayata,
byar, wit, dhor, suk, lsp