Jumat, 13 Januari 2023

Garwaku

Jumat, Januari 13, 2023 0 Comments

 Mas,

Aja sayah nggawe aku tresna

Ngguyuku pralambang katresnanku

Kembang iki bakal dadi kaca

Kang tansah ngelingake tresnamu


Pandongaku mas,

Urip bebrayan bebarengan

Nggulawentah titipan kanthi tresna

Nganthi tekaning pati 

nalika wis dadi kaki nini


Cluwak, 13 Januari 2023

Mu'linnatus  Sa'dah, S. Pd