Selasa, 03 Februari 2015

GEGURITAN "ZAMAN EDAN"

Zamane... Zaman edan
Budine janma pada kuwalik
irung pesek dadi mbangir
awak jiteng dadi seta

Zamane... Zaman edan
Budine janma lir buta
Anak mateni bapak
Wong lanang nyiksa wong wadon

Zamane... Zaman edan
bocah cilik ngombe ciu
tontonane film biru

Apa iki wis pratanda?
Pratanda menawa sang bagaskara wis wegah mletek..
Wegah ngetokake suminare ing donya iki


Tayu, 2 Febuari 2015

Tidak ada komentar:

Posting Komentar