Jumat, 17 April 2015

BEBASAN LAN SALOKA

Posting kali ini bu Linna akan membahas tentang bebasan dan saloka. Bebasan dan Saloka sebetulnya sama yaitu paribahasa yang penggunaannya menggunakan kalimat kiasan. Bebasan diumpamakan tingkah laku. Saloka diumpamakan orang.

Bebasan lan saloka sejatine padha tegese yaiku unen-unen kang gumathok sing ajeng panganggone lan ukarane nganggo pepindhan.
gumathok tegese tembung-tembunge ora kena diowahi kanthi nganggo tembung liya.
Pepindhan tegese ukarane ora lugu ananging nganggo pangumpamaan.

Berikut contohnya. Contoh ini bu Linna dapat

Bebasan
kang diumpamakake kahanan utawa tindak-tanduk

tuladha:
nabok nyilih tangan = nggawe cilaka lumantar wong liya
idu didilat maneh = njabel gunem kang wis metu
endhas gundhul dikepeti = wis kepenak ditambahi kepenak
lsp


Saloka
kang diumpamakake wong

tuladha:
bathok bolu isi madu= uwong sing laire rekasa ananging duwe kaluwihan
Kebo kabotan sungu= uwong kang duweni anak akeh
gajah ngidak rapak = uwong kang ngidak wewalerane dewe
lsp

Tidak ada komentar:

Posting Komentar