Selasa, 29 Desember 2015

Tembung Lingga

Sugeng siyang, Bu Linna arep ngrembag babagan salah siji paramasastra yaiku tembung. Tembung kang arep kababar yaiku tembung lingga. Apa kuwi tembung lingga? Tembung lingga yaiku tembung kang isih asli durung entuk wuwuhan utawa tembung kang durung owah saka asale.


Tembung lingga kang entuk wuwuhan kaya ater-ater, seselan, lan panambang diarani tembung andhahan.

Tuladha tembung lingga:

sapu

kayu

meja

laku

layu

tulis

pakan

tuku

paku

lan sapanunggale

Tidak ada komentar:

Posting Komentar