Jumat, 18 Desember 2015

Geguritan Sandi Asma "Pitutur Urip"


Mbok ya aja padha lena

Urip iku mung sedhela

Lakonana amal kang mulya

Ilangna tumindak ala

Nuli cidra marang wong liya

Nora gampang kapilut kerliping donya

Amal kang becik iku sangu ing donya

Tibaning pati ora kena dinyana

Urip mung ngamal, donga, lan usaha

Supaya sanguning pati ora sia-sia


Tayu, 18 Desember 2015


5 komentar: