Senin, 21 Desember 2015

Silabus Bahasa Jawa Kelas IX Semester Genap

Assalamu'alaikum para kadang dwija basa Jawi. Sapunika sampun purna semester gasal. Semester ganep kawiwiti. Para kadang dwija kedah ndamel uba rampe kagem semester ganep. 

Uba rampe menika kayata silabus lan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Sanesipun ugi kreatif pados sumber pasinaon kayata buku lan media-media.

Wonten ngandap saged dipunpirsani tuladhanipun silabus kagem semester ganep. Mugi-mugi saged dados referensi. Silabus menika anggitanipun MGMP Bahasa Jawa Kabupaten Pati.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar