Selasa, 22 Desember 2015

Inilah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Jawa Kelas IX Semester 2 Tahun 2015/ 2016

Assalamu'alaikum para kadang dwija basa Jawa. Kapengker, sampun kula bagi Silabus Basa Jawa semester ganep.

Klik iki

Sapunika badhe kula bagi RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) semester ganep. Silabus lan RPP menika kaya botol entuk tutup. Klop banget. Uba rampe pasinaon inggih punika Silabus lan RPP wajib dipungadhahi dening para kadang sedaya.

Ing ngandhap punika tuladha RPP ingkang dipundamel dening MGMP Basa Jawa Kabupaten Pati. Mugi-mugi saged biyantu.Tidak ada komentar:

Posting Komentar