Selasa, 14 Juli 2015

ARTIKEL "CINTAKU SEBAGAI WALI KELAS" IKUT DIBUKUKAN

Alhamdulillah.. Puji syukur kepada Allah SWt

Dinten menika, kula badhe crios bilih artikel "Cintaku sebagai Wali Kelas" ingkang nate kula publish wonten blog lan ugi dipundherekaken wonten salah satunggaling lomba, menika ndherek dipunbukukaken.

Artikel menika dibukukaken kaliyan artikel-artikel saking guru sanes ingkang kapilih dening pangempal artikel ugi ngrangkep penulis lan editor Bapak Namin. Buku menika panci dereng wonten ISBN, ananging saged dipundadosaken bukti sejarah kangge kawula khususipun menawi seratanipun kula nate mlebet salah satunggaling buku.

Matur nuwur dhumateng para pamaos blog "omahelinna.blogspot.com" ingkang tansah maringi gumregah ing manah supados kula tansah ngrembakakake karemenanipun kula nyerat.

Kagem ngemutaken, menika artikel asli wonten blog.
Cintaku Sebagai Wali Kelas

lan menika wara-wara juwara

juara iii

Tidak ada komentar:

Posting Komentar