Jumat, 26 September 2014

KAWRUH BASA "APA ITU WANGSALAN?"

Wangsalan yaiku unen-unen kaya dene cangkriman ananging, jawabane wis cumawis ana ing ukara. Ukarane memper ora persis.

Ing ngisor iki tuladha wangsalan kang digawe karo panganggit blog iki.

Bocah cilik kok ngembang lombok, menik-menik kudu tak ambung.
ngembang lombok = menik

Dadi pejabat aja mutra ceceg, sawiyah-wiyah marang wong cilik.
mutra ceceg= sawiyah

Sayeng kaga, kala-kala mrenea!
sayeng kaga= kala

Yen ngomong aja nggodong lempuyang, lirih ora krungu.
godhong lempuyang=lirih

Drona putra, tugasing siswa sing utama  kudu sinau.
drona putra=aswatama


Kucing alas, olehe maca sing seru.
kucing alas=macan

Kok padha ngewit aren, runtung-runtung olehe arep lunga.
ngewit aren=ruyung

Wis wayahe ngewit kacang.
ngewit kacang=rendeng

Dadi bocah aja ngembang duren, dlongap-dlongop wae.
ngembang duren=dlongop

Jambu manca, olehe mlaku aja mbungkuk.
jambu manca=jambu bangkok

Omah dara, yen ana salah nyuwun pangapunten.
omah dara=pagupon
Tidak ada komentar:

Posting Komentar