Selasa, 30 September 2014

HOMONIM BASA JAWA

Homonim yaiku tembung kang tulisane padha, pocapane padha, ananging tegese beda.

Tuladha:
Senin legi iki aku arep lunga Kudus. (tegese pasaran)
Semangkane rasane legi banget. (tegese manis)

Kayane sedina ora mung Rp 100.000,-. (tegese untung)
Rupane kaya bapake. (tegese mirip)

Kacane resiki ben katon bening. (tegese kaca)
Bukune buka kaca 23. (tegese halaman)

 R. A Kartini miyos nalikaning tanggal 21 April. (tegese lair)
Bapak nembe kemawon miyos. (tegese metu)

Kala dinten Senin, simbah sowan dhateng dalemipun pak dhe. (tegese wektu).
Supaya ora kena kala, aja lunga wayah surup. (tegese cilaka)

Sawahe wis di pethak-pethak arep dibagi.(tegese kotak)
Rambute pethak amarga padha rontok. (tegese botak)

Ceceg-ceceg iki isinana! (tegese titik)
Cecege nibani sirahku. (tegese kewan ceceg)

Sinome dikerok ben katon mangklingi. (tegese rambut sinom)
Ayo padha nembang sinom laras slendro. (tegese tembang sinom)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar