Rabu, 17 September 2014

KAWRUH BASA "10 CONTOH SANEPA"

Sanepa iku unen-unen kang duweni teges mbangetake, lan nganggo tembung kosok balen.

Ing ngisor iki tuladhane sanepa gawenanku. Intine menawa nggawe sanepa iku luru kosok balene.
1. Banyune bening peceren.
(tegese butheg)
2. Pedes gula Jawa.
(tegese legi)
3. Legi asem Jawa.
(tegese kecut)
4. Kulite ireng mori.
(tegese putih)
5. Awake lemu biting.
(tegese kuru banget)
6. Mripate sipit mripat iwak.
(tegese mripate amba)
7. Empuk watu.
(tegese atos)
8. Raine resik rembulan.
(tegese raine bolong-bolong)
9. Sepi pasar.
(tgese rame banget)
10. Rambute ireng rambut jagung.
(tegese rambute abang/pirang)

1 komentar:

  1. Sak tuo2ne ilmu iseh tuo bumine
    Niki masuk sanepo nopo mboten?

    BalasHapus