Rabu, 10 September 2014

GEGURITAN SANDI ASMA "CAKRA MANGGILINGAN"

cakra manggilingan
Mas....aku arep crita

Uriping janma kaya cakra manggilingan

Lingsir munggah uga mudhun

Imane kaya ditata amarga dicoba

Nalika ana ing jumantara uga


Nalika lagi dicoba ana ing paling asor

Asore kahanan kudu disabari supaya bisa

Tumata olehe nglakoni urip

Umpama kahanan asor bisa mbalik ana ing jumantara

Sabar lan sareh kudu sansaya ngrembaka ana ing atiCluwak, 10 September 2014 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar