Kamis, 21 Januari 2016

TERORIS


Akhir-akhir iki lagi panas mbahas bab teroris. Kang nembe wae yaiku teror kang dilakoni karo teroris yaiku ana ing kafe kopi Starbuck ing Sarinah Thamrin. Yen dilamun sediluk, bom  iki narik kawigaten. Apane sing narik? Sing narik yaiku tanggapan saka wong-wong. Wiwit settingan lah, terorise iku kurang koordinasi, mbahas wong selfi nalika ana teror, polisi ganteng lan sapanunggale. Hmmmm, menawa panci jamane wis beda.

Apa ta bedane? Jaman canggih iki kang dolanan media sosial kaya pacebook, twiteer, apa waceup akeh nganggo banget. Dadi kang kudune teror iku nggawe geger lan wedi, karo bebrayan internet utawa jeneng kerene netizen malah dadi guyonan. Ana wae kang nggawe meme lucu kang ana gandheng cenenge bom Thamrin wingi.

Beda jamane Bom Bali, Oooo jajal ana sing nggawe guyon, mesti bakal direbut haters. Kenapa bakal direbut haters? Lha iya, wong bom Bali kuwi korbane akeh banget saka rakyat sipil. Dening bom Thamrin wingi akeh saka pelakune dhewe. Ananging, kabeh kuwi padha-padha musibah tumprap rakyat Indonesia.Ngomong bab teror, aku iki nek tak lamun uga kerep neror lho? Ananging, aku iku neror bab kabecikan lho bro. Tuladhane ya? Aku iki guru ana ing salah sawijining SMP. Yen guru biasane kan maringi tugas karo muride ta? Nah, yen ana sing durung ngumpulke tugas mesti tak tagihi terus. Jare muridku, "Bu Linna iku neror terus kok."

Teror liyane tuladhane ana ing omah. Anakku lanang iku paling angel nek dikon adus. Adus nek ora lega ... uh, ora bakal gelem. Mesti saben sore anakku kuwi yen lagi dolanan karo kanca-kancane, sediluk-sediluk tak teror. Terore piye? "Le, ayo pakpung wis sore!" mangkono terorku. Ananging aku iki ora klebu anggota ISIS lho. Aku gur klebu anggota BUCIS yaiku IBU-IBU CRIWIS. Hehhehehehhehehe....


1 komentar:

  1. Nampaknya teroris kalo di Indonesia sudah kapok soalnya banyak yang foto selfi selagi ada teroris..hii

    BalasHapus