Selasa, 25 Agustus 2015

ASAL-USUL SENDANG SANI

Sendang Sani minangka salah sawijining panggonan kang ana ing Tlatah Kabupaten Pati yaiku ana ing Kecamatan Tlogowungu. Nalika semono, Sunan Kalijaga, Ki Rangga lan para santrine arep tumuju ing padhepokan Sunan Muria. Senajan panggonan kang arep dituju adoh, nanging Sunan Kalijaga ora katon sayah babar blas.

Sunan Kalijaga lan para santrine nalika mlebu wektu sholat dzuhur mandeg lan maringi dhawuh marang Ki Rangga supaya golek banyu kanggo wudlu. Ki Rangga lan para santrine padha bingung amarga ing panggonan kono ora ana banyu. Pirsa para santrine bingung, Sunan Kalijaga ngendika sinambi gumujeng menawa kudu tansah nyuwun mring Gusti Allah, muga-muga ana ing wit gedhe kono ana banyu kang mili.

Sunan Kalijaga ngutus para santrine njaga panggonan mau lan cepet-cepet maringi kabar yen ana kedadean apa wae. Ki Rangga lan para santri banjur nunggoni ing sangisore wit gedhe mau nganti keturon. Sawise tangi padha kaget amarga klambine teles lan panggonan kono kebak banyu. Ki Rangga lan para santri mau padha seneng nganti lali welinge Sunan Kalijaga. Kepara Ki Rangga lan para santri padha adus ing sumber mau.

Nalika Sunan Kalijaga mbalik ing panggonan mau, pirsa tumindake para santrine banjur ngendika, "Ki Rangga isih eling ora pesenku? Apa wae kedadean ing kene aku kabarana, aja malah nglangi kaya bulus." Sanalika Ki Rangga lan para santri mau malih dadi bulus. Sunan Kalijaga ora sida mundhut banyu amarga wis reged sisane Ki Rangga lan para santrine. Banjur panggonan kono misuwur kanthi jejuluk sendhang sani. Sendhang ateges sumber banyu, dene sani yaiku sisa.

sumber: widga17.blogspot.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar