Selasa, 07 Mei 2013

GEGURITAN "BUKU"


Buku…
Jembaring wana,
Dhuwuring ancala,
Lan adohe manca Negara
Bisa cedhak merga sliramu

Buku…
Tanpa sliramu
Uriping janma
Mung bisa kaya maesa

Buku..
Jendelaning jagad
Lan segaraning ngelmuSemarang, 2007 (tugas mata kuliah puisi jawa tradisional)

2 komentar: