Jumat, 08 Mei 2015

PACELATHON 2

Kala wingi, bu lina sampun maringi tuladha pacelathon ngginakaken ngoko lugu lan ngoko alus. Sapunika, bu Linna badhe maringi tuladha pacelathon ngginakaken krama lugu lan krama alus. Pacelathon menika ngagem tuladha abentuk komik sederhana. Komik menika dipundamel bu Linna miyos media online toondoo.com


1 komentar: