Selasa, 02 Juni 2015

KUIS MATERI CRITA RAMAYANA


Apresiasi crita Ramayana mesti metu ana ing piwulangan kelas 7, 8, lan 9. Nah, bu Linna arep maringi kuis kanggo ngasah kawruh bab crita Ramayana. Wangsulana pitakonan ana ing link ngisor iki. Ngapunten sadurunge, pembahasan wangsulan ana ing posting bacute ya....Matur nuwun...

KUIS RAMAYANA


1 komentar: